بازیگران و خوانندگان

بازیگران و خوانندگان هالیوود

مسعود یوسفی
فعالیتهای بازیگری : ‌تئاتر ، سینما و تلویزیون